Western Agenda 2011

In november en december 2010 is er overleg geweest tussen de western rassenverenigingen in Nederland.
Bij dit overleg waren aanwezig vertegenwoordigers van de besturen van de Dutch Paint Horse Club (DPHC), de Nederlandse Quarter Horse Association (NQHA), Dutch Arabian Western Riding Association (DAWRA) en de American Appaloosa Horse Club Holland (AAHCH). 

Het doel van dit overleg was om afstemming te krijgen over de wedstrijdagenda's en er daarmee voor te zorgen dat er, waar mogelijk, geen activiteiten worden georganiseerd die concurrerend zijn voor deze rassenverenigingen. Tijdens dit overleg zijn we erin geslaagd om voor 2011 een evenwichtige agenda op te stellen. Deze agenda vind je elders op deze website. 
 

De vier genoemde rassenverenigingen hebben afgesproken om contact te blijven onderhouden en de agenda's voor komende jaren ook af te stemmen. 
Deze melding komt tegelijkertijd op de websites van de DPHC, de NQHA, de DAWRA en de AAHCH.

Het bestuur

Westernagenda 2011

Facebook

Adverteerders

Ook adverteren?

adverteren op website banner

Clubblad Paint post